Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Tiệm làm tóc chuyên gạ khách