Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em ngồi cặc anh mà cười ha ha